نظر خود را در خصوص عملکرد شهرداری در سال 1396 اعلام بفرمایید .