?
مراسم تودیع آقای جهانی و معارفه آقای کریمیان شهردار بهنمیر . 1398/04/15
?
دیدار اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار با دادستان و ریاست دادگستری شهرستان بابلسر . 1398/04/05
?
افتتاحیه پروژه مهر آموزش و پرورش بهنمیر . 139/04/03
?
بازدید شهردار از روند اجرایی پروژه لایروبی رودخانه تالار . 1398/04/03
?
اولین جلسه ی شهردار با مسئولین واحدهای شهرداری . 1398/04/02
?
جلسه لایروبی رودخانه تالار . 1398/04/01
?
دیدار رئیس دادگستری و فرماندهی انتظامی شهرستان با شهردار . 28 خرداد
...ادامه
اوقات شرعی