?
جلسه با رئیس موسسه پسماند استان . 26 اردیبهشت
?
اولین جلسه شورای اداری شهرداری بهنمیر . 19 فروردین ماه
?
تقدیر از پیمانکار فضای سبز شهرداری . 12 اسفند
?
برگزاری دومین جشنواره نیشکر در بهنمیر . 27 دی ماه
?
نشست با نماینده ی محترم مردم در مجلس شورای اسلامی 25 دی ماه
?
حضور در مدرسه استثنایی شهید حسینی بهنمیر . 18 مهر ماه
?
جلسه با سرمایه گذار در بخش گردشگری .8 مهرماه
...ادامه