?
بازدید شهردار به همراه جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان و فرمانده انتظامی بخش از طرح سالمسازی دریا. 2 خرداد
?
بازدید شهردار و مهندس ملاآقایی از پروژه ی احداث میدان و دوربرگردان بلوار امام . 29 اردیبهشت
?
بازدید شهردار و امام جمعه ی محترم از پروژه آسفالت بالامحله . 29 اردیبهشت
?
سنگ ریزی خیابان پشت مصلی . 25 اردیبهشت
?
تعریض خیابان خزرآیاد. 25 اردیبهشت
?
ادامه ی پروژه ی دوربرگردان بلوار امام 25 اردیبهشت
?
جلسه ی پیگیری احدات شهرک صنفی مبل بهنمیر . 24 اردیبشهت
...ادامه
اوقات شرعی